Γραφίτης σε χαρτί, 2012. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
094. Γραφίτης σε χαρτί, 2012.