Γραφίτης σε χαρτί, 2012. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
074. Γραφίτης σε χαρτί, 2012.