Γραφίτης, χρωματιστό μολύβι σε χαρτί, 2012. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
073. Γραφίτης, χρωματιστό μολύβι σε χαρτί, 2012.