Ακρυλικό σε καμβά, 80 x 60 εκ, 2014. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Όταν έχω φόβους 10. Ακρυλικό σε καμβά, 80 x 60 εκ, 2014.