Ακρυλικό, ακουαρέλα σε χαρτί, 80 x 60 εκ, 2014. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Όταν έχω φόβους 11. Ακρυλικό, ακουαρέλα σε χαρτί, 80 x 60 εκ, 2014.