Ακρυλικό σε καμβά, 80 x 60 εκ, 2014. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Όταν έχω φόβους 9. Ακρυλικό σε καμβά, 80 x 60 εκ, 2014.