Ακρυλικό σε χαρτί, 48 x 35 εκ, 2015. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Άτιτλο. Ακρυλικό σε χαρτί, 48 x 35 εκ, 2015.