Ακρυλικό, μολύβι ακουαρέλας, τέμπερα σε χαρτί, 35 x 50 εκ, 2015. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Άτιτλο. Ακρυλικό, μολύβι ακουαρέλας, τέμπερα σε χαρτί, 35 x 50 εκ, 2015.