Ακρυλικό σε καμβά, 40 x 40 εκ, 2015. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Άτιτλο. Ακρυλικό σε καμβά, 40 x 40 εκ, 2015.