Ακρυλικό σε χαρτί, 50 x 60 εκ, 2015. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Άτιτλο. Ακρυλικό σε χαρτί, 50 x 60 εκ, 2015.