Ακρυλικό σε χαρτί, 32 x 47 εκ, 2015. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Άτιτλο. Ακρυλικό σε χαρτί, 32 x 47 εκ, 2015.