Ακρυλικό, χρωματιστό μολύβι σε χαρτί, 29.7 x 21 εκ, 2015. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Άτιτλο (death prone). Ακρυλικό, χρωματιστό μολύβι σε χαρτί, 29.7 x 21 εκ, 2015.