Γραφίτης σε χαρτί, 30 x 23 εκ, 2013. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Οπλισμένη βιομάζα υποβοηθούμενων κραυγών. Γραφίτης σε χαρτί, 30 x 23 εκ, 2013.