Κάρβουνο, ακρυλικό σε χαρτί, 29.2 x 20.8 εκ, 2013. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Στη σειρά. Κάρβουνο, ακρυλικό σε χαρτί, 29.2 x 20.8 εκ, 2013.