Κάρβουνο σε χαρτί, 29.5 x 20.5 εκ, 2013. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Νερό. Κάρβουνο σε χαρτί, 29.5 x 20.5 εκ, 2013.