Γραφίτης σε χαρτί, 16 x 16.5 εκ, 2013. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Άτιτλο. Γραφίτης σε χαρτί, 16 x 16.5 εκ, 2013.