Γραφίτης, ακρυλικό σε χαρτί, 40 x 30 εκ, 2013. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Άτιτλο. Γραφίτης, ακρυλικό σε χαρτί, 40 x 30 εκ, 2013.