Γραφίτης σε χαρτί, 2015. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
03 07 2015. Γραφίτης σε χαρτί, 2015.