Ακρυλικό σε χαρτί, 2015. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
28 06 2015. Ακρυλικό σε χαρτί, 2015.