Ακρυλικό, χρωματιστό μολύβι σε χαρτί, 42 x 29.5 εκ, 2012. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Τρεις. Ακρυλικό, χρωματιστό μολύβι σε χαρτί, 42 x 29.5 εκ, 2012.