Λάδι σε χαρτί, 43 x 29 εκ, 2012. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Δώδεκα και μισή. Λάδι σε χαρτί, 43 x 29 εκ, 2012.