Ακρυλικό σε ξύλο, 62 x 176 εκ, 2016. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Ορίζοντας. Ακρυλικό σε ξύλο, 62 x 176 εκ, 2016.