Ακρυλικό σε καμβά, 120 x 160 εκ, 2015. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Άτιτλο (αρσενικό και θηλυκό). Ακρυλικό σε καμβά, 120 x 160 εκ, 2015.