Γραφίτης, ακρυλικό σε καμβά, 80 x 60 εκ, 2014. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Άτιτλο. Γραφίτης, ακρυλικό σε καμβά, 80 x 60 εκ, 2014.