Γραφίτης, ακρυλικό σε καμβά, 50 x 40 εκ, 2014. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Άτιτλο. Γραφίτης, ακρυλικό σε καμβά, 50 x 40 εκ, 2014.