Ακρυλικό, μολύβι ακουαρέλας σε μελαμίνη, 26 x 40 εκ, 2014. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Θώραξ. Ακρυλικό, μολύβι ακουαρέλας σε μελαμίνη, 26 x 40 εκ, 2014.