Κάρβουνο, ακρυλικό σε χαρτί, 70 x 50 εκ, 2014. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Κορμός. Κάρβουνο, ακρυλικό σε χαρτί, 70 x 50 εκ, 2014.