2009. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Η κυρά της βελόνας. 2009.