2008. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Πολυπλοκότητα. 2008.