Graphite, watercolour on paper, 2015. © Kyriakos Papageorgiou
18 05 2015. Graphite, watercolour on paper, 2015.