Charcoal, pastel on paper, 2014. © Kyriakos Papageorgiou
06 10 2014. Charcoal, pastel on paper, 2014.