Micro pen on paper, 2013. © Kyriakos Papageorgiou
151. Micro pen on paper, 2013.