Μολύβι ακουαρέλας σε χαρτί, 2016. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
1 01 03 2016. Μολύβι ακουαρέλας σε χαρτί, 2016.