Γραφίτης σε χαρτί, 2015. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
17 05 2015. Γραφίτης σε χαρτί, 2015.