Γραφίτης σε χαρτί, 2013. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
205. Γραφίτης σε χαρτί, 2013.