Κάρβουνο, χρωματιστό μολύβι σε χαρτί, 2012. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
070 & 071. Κάρβουνο, χρωματιστό μολύβι σε χαρτί, 2012.