Ακρυλικό σε χαρτί, 29.7 x 21 εκ, 2015. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Άσπρο μαύρο κόκκινο 4. Ακρυλικό σε χαρτί, 29.7 x 21 εκ, 2015.