Κάρβουνο σε χαρτί, 70 x 50 εκ, 2014. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Όταν έχω φόβους 16. Κάρβουνο σε χαρτί, 70 x 50 εκ, 2014.