Ακρυλικό σε χαρτί, 50 x 35 εκ, 2015. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Άτιτλη σειρά (0915) 3. Ακρυλικό σε χαρτί, 50 x 35 εκ, 2015.