Ακρυλικό σε χαρτί, 50.8 x 40.5 εκ, 2012. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Στόμα. Ακρυλικό σε χαρτί, 50.8 x 40.5 εκ, 2012.