Ακρυλικό σε χαρτί, 50 x 70 εκ, 2012. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Μάτι. Ακρυλικό σε χαρτί, 50 x 70 εκ, 2012.