Ακρυλικό σε καμβά, 40 x 30 εκ, 2016. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Άτιτλο. Ακρυλικό σε καμβά, 40 x 30 εκ, 2016.