Ακρυλικό σε καμβά, 50 x 70 εκ, 2014. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Ισχύς εν τη ενώσει. Ακρυλικό σε καμβά, 50 x 70 εκ, 2014.