Ακρυλικό σε καμβά, 100 x 80 εκ, 2014. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Άτιτλο. Ακρυλικό σε καμβά, 100 x 80 εκ, 2014.