Γραφίτης σε χαρτί, 20 x 20 εκ, 2012. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Στρόβιλος. Γραφίτης σε χαρτί, 20 x 20 εκ, 2012.