Κάρβουνο σε χαρτί, 29.7 x 21 εκ, 2015. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Άτιτλο. Κάρβουνο σε χαρτί, 29.7 x 21 εκ, 2015.