Παστέλ σε χαρτί, 21 x 29.7 εκ, 2015. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Άτιτλο. Παστέλ σε χαρτί, 21 x 29.7 εκ, 2015.