Γραφίτης σε χαρτί, 24.5 x 32 εκ, 2012. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Ελευθερία μικρής διάρκειας. Γραφίτης σε χαρτί, 24.5 x 32 εκ, 2012.