Γραφίτης, κάρβουνο σε χαρτί, 40 x 29.7 εκ, 2014. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Άτιτλο. Γραφίτης, κάρβουνο σε χαρτί, 40 x 29.7 εκ, 2014.