Γραφίτης σε χαρτί, 27.5 x 19.5 εκ, 2012. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Τρόπαιο. Γραφίτης σε χαρτί, 27.5 x 19.5 εκ, 2012.